Update rondom corona maatregelen

In de bijlage vindt u een bericht namens het College van Bestuur over de ontwikkelingen m.b.t. Corona. Daarnaast vindt u een overzicht cruciale beroepen.

Zoals u zult lezen, zal de school met ingang van morgen (16 december 2020) een poosje dichtgaan. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is wel opvang in de school en het kinderdagverblijf zodat hun ouders kunnen blijven werken.
Wij willen u vragen om uw kind(eren) bij milde klachten, zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, thuis te laten.

Wij zijn al enige tijd druk bezig met het organiseren van het thuis online werken door de leerlingen. Zodra e.e.a. uitgerold kan worden, zullen we u en de leerlingen hierover via Social Schools informeren.

Zodra er nieuwe berichtgevingen komt, stellen we u op de hoogte. Houdt u s.v.p. de mail de komende tijd in de gaten.

Ik hoop u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd en wens iedereen sterkte en gezondheid in deze bijzondere dagen.

Bij vragen weet u ond te vinden.

Met vriendelijke groet,
Mede namens het team,
Annet Frieser-Scholten