Mediawijsheid

De hele school, zowel team als leerlingen, is mediawijs op het gebied van ICT-vaardigheden, het veilig hanteren van het internet en het kritisch omgaan met informatie.

In de middenbouw (gr. 5-6)  wordt er d.m.v. het Kennisnetproject: Diploma Veilig Internet, aandacht besteed aan mediawijsheid. 
In groep 7 en 8 maken onze leerlingen spelenderwijs in MediaMasters kennis met de kansen en de gevaren van media.
Tijdens het onderwijs wordt door zowel leerlingen als leerkrachten gebruik gemaakt van nieuwe media. Dit gebruik vertaalt zich in (kritisch) gebruik van informatie en bronnen en het verstandig en verantwoordelijk publiceren en delen van informatie.