VVE

Voor- en vroegschoolse educatie, De zorg voor het jonge kind


Op onze school is er specifieke aandacht voor het jonge kind. Zo wordt er gericht onderwijs gegeven om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen. Op dit punt werken wij nauw samen met de partners van ons Integraal Kind Centrum , de peuterarrangementen en kinderopvang.

Heeft uw peuter of kleuter een taalachterstand? Dan krijgt uw kind mogelijk voorschoolse of vroegschoolse educatie (vve) op de peuterspeelzaal, basisschool of in de kinderopvang. Met behulp van een doelgerichte methode en aanpak wordt de ontwikkeling van uw kind extra gestimuleerd. De gemeente bepaalt of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Meestal gaat dit via het consultatiebureau.

Meer informatie over voor- en vroegschoolse educatie kunt u vinden op de site van de Gemeente Enschede