ons Team

Juf Annet
Directeur
Juf Daisy
middenmanager
Juf Ellen
Kwaliteitscoördinator peutergroepen en gr. 1-2
vertrouwenspersoon, anti-pestcoördinator, aandachtfunctionaris, BHVer
Juf Tessa
Kwaliteitscoördinator groep 3-5
Anti-pestcoördinator
Juf Karin
Kwaliteitscoördinator gr. 6-8
anti-pestcoördinator, aandachtfunctionaris
Juf Nelleke
Kwaliteitscoördinator (inval)
Juf Hannie
Vakdocent gym
Meneer Tom
Combinatiefunctionaris gym (kleuters)
Juf Sandy
Specialist Gifted Education
Juf Sophie
Deltagroep 5-6-7-8
Wetenschap en techniek specialist, BHVer
Meneer Frank
ICT coördinator
Specialist Digitale Didactiek, BHVer
Juf Hetty
Schakelklas
Juf Leonie
groepsleerkracht 1-2 A+B
Coördinator VVTO, BHVer
Juf Marloes
groepsleerkracht 1-2A
Juf Inge
groepsleerkracht 1-2B
Taalcoördinator en coördinator VVTO
Juf Sandra
groepsleerkracht 1-2C
Juf Dian
groepsleerkracht 1-2C
Juf Sandra
groepsleerkracht 1-2D
GMR secretaris, MR lid
Juf Lotte
groepsleerkracht 1-2E
Juf Myrthe
groepsleerkracht 3A
Juf Mandy
groepsleerkracht 3A en 6A
Juf Esther
groepsleerkracht 3B en 6C
BHVer
Juf Jorieke
groepsleerkracht 3B
Rekencoördinator, BHVer
Juf Isabelle
groepsleerkracht 3C
Coördiantor VVTO
Juf Marieke
groepsleerkracht 3C
Kindercoach, Executive functies, identiteit, BHVer
Meneer Bryan
groepsleerkracht 4A
ICT
Juf Linda
groepsleerkracht groep 4B
Juf Marlies
groepsleerkracht 4C
BHVer
Meneer Bram
groepsleerkracht gr. 4C
Techno-lab
Meneer Erwin
groepsleerkracht 5A
Vertrouwenspersoon, Voorloper Devices, BHVer
Juf Ilonka
groepsleerkracht 5A
Event manager
Juf Shir
groepsleerkracht 5B
Juf Claudia
groepsleerkracht 6A
BHVer
Juf Danielle
groepsleerkracht 6B
Juf Wendy
groepsleerkracht 6C
Kindercoach, Executieve functies, Identiteit coördinator
Juf Sascha
groepsleerkracht 6D
Rekencoördinator, schoolopleider, BHV coördinator
Juf Sherien
groepsleerkracht 6D
Juf Daniëlle
groepsleerkracht 7A
Gedragsspecialist
Meneer Kerles
LIO groep 7A
Juf Sanne
groepsleerkracht 7B
Juf Sonja
groepsleerkracht 7B
Juf Antoinette
groepsleerkracht 7C
Rekencoördinator
Juf Petra
groepsleerkracht 7C-8B
Identiteit Coördinator, BHVer
Juf Sabine
groepsleerkracht 8A
Kindercoach, Executieve functies, Coördinator VVTO
Juf Ellen
groepsleerkracht 8A
Juf Leonie
groepsleerkracht 8B
Specialist Digitale Didactiek
Juf Floortje
de Muziekbeleving
docent muziek
Juf Monique
OOP
Administratie, IPB-coördinator (Coach Gegevensbescherming), secretaris MR
Meneer Maarten
OOP
Receptiemedewerker, BHVer
Juf Karin
OOP
Huismeester dependance, BHVer
Juf Annelies
Vrijwilliger
Juf Bernadette
Vrijwilliger
Schoolbibliotheek
Meneer Dawood
Vrijwilliger
Juf Fahima
Vrijwilliger
Meneer Rob
Vrijwilliger