Technolab Triangel

Een ding is zeker:  Ons onderwijs staat voor een mooie uitdaging! Ons onderwijs verandert…

De volgende fase in onze beschaving heeft grote impact op het onderwijs en de toekomst van leren door het kind. Nog nooit heeft de mensheid voor zulke grote uitdagingen gestaan als de huidige generatie. De klimaatverandering met impact op onze leefomgeving, de toenemende ongelijkheid onder de mensen, de technologische revolutie  en  de internationalisering.  Het zijn maar een paar voorbeelden waarom onze kinderen anders moeten leren denken en handelen dan wij. Het onderwijs staat voor een fascinerende uitdaging en zal uiteindelijk, in het belang van onze kinderen en onze gemeenschappelijke toekomst, veranderen, waarbij de focus verschuift naar kinderen nog meer verantwoordelijk voor hun eigen leren te maken.

Op de Triangel bereiden we onze kinderen voor op het leven in een wereld waarvan wij nu nog niet weten hoe deze eruit zal zien.  We hebben een inpandig TECHNOLAB gerealiseerd.  Deze ruimte wordt ingezet om leerlingen kennis te laten maken met moderne middelen en nieuwe technologie. We laten leerlingen o.a. de mogelijkheden beleven van een VR-bril, drone en lasersnijder.  We gaan er aan de slag met lessen onderzoekend en ontwerpend leren. 

In deze ruimte(s) krijgen niet alleen onze leerlingen les, maar kunnen we ook onze leerkrachten inspireren en professionaliseren, ouders betrekken en workshops geven aan zowel onze eigen leerlingen, als ook aan leerlingen van VO-scholen.

In 2021 is een team van deskundigen bezig geweest met het schrijven van een visie m.b.t. dit lab. Onze school heeft een meerjarenbeleidsplanning t.a.v. wetenschap en technologie en in 2021 stond het TECHNOLAB op de planning. We hebben hiervoor een speciale subsidie aangevraagd en deze werd goedgekeurd.

Op vrijdag 10 maart 2023 is het TECHNOLAB TRIANGEL officieel geopend.
Klik op de link voor het krantenartikel: Huis aan Huis, opening Technolab

Neem hieronder een kijkje binnen in het TECHNOLAB.