Engels aan alle groepen 1 t/m 8

'Tweetalig onderwijs is geen doel op zich, maar een middel om beter te kunnen functioneren in het Europa van morgen!'

Talenkennis is een wezenlijk onderdeel van de huidige internationale maatschappij en de kinderen komen hier in de dagelijkse praktijk steeds meer mee in aanraking. Wij vinden het belangrijk de kinderen ook hiervan de basis mee te geven middels de invoering van Vroeg Vreemde Talen Onderwijs Engels (VVTO-E). Het gaat hierbij vooral om de spreek- en luistervaardigheid.

Op de Triangel krijgen alle groepen 1 t/m 8 VVTO- Engels. We maken gebruik van de methodes Groove me voor de lagere en Join In voor de hogere groepen. Groove me gaat uit van muziek. In de groepen 1 en 2 leert Bobo met de kinderen Engels. In de groepen 3 en 4 wil DJ Okki Engels leren met de kinderen. E Twinning: iedere jaargroep gaat volgens afgesproken werkwijze aan de slag met E Twinning. E Twinning is een online community voor scholen in ruim dertig Europese landen. 

We hebben gekozen voor het programma en de ondersteuning van EarlyBird en werken toe naar een volledige Earlybird certificering met de EarlyBird kijkwijzer. EarlyBird straalt ambitie en kwaliteit uit, zij biedt een duidelijke methodiek en veel ondersteuning om kwaliteit te borgen. Wij denken dat dit goed past bij onze school. Onze school heeft vorige schooljaar het kwaliteitskeurmerk Earlybird ster 2 behaald hetgeen wil zeggen dat Engelse les op een goed niveau wordt gegeven. 

Waarom vreemdetalenondewijs op een basisschool?
De belangrijkste redenen zijn:

  • Uit onderzoek is gebleken dat veel kinderen jonger dan zeven jaar een vreemde taal op dezelfde manier leren als hun moedertaal. De leeftijd van vier jaar is de perfecte leeftijd voor het leren van een vreemde taal.
  • Als een school of leraar op deze natuurlijke vaardigheden inspeelt, betekent dit een grote verrijking van het onderwijs. Een verrijking die het onderwijs beter maakt, maar ook leuker, inspirerende en uitdagender. Vroeg vreemdetalenonderwijs geeft dus een kwaliteitsimpuls aan het (taal)onderwijs.
  • Vroeg vreemdetalenonderwijs stimuleert de algemene taalontwikkeling.
  • Vroeg vreemdetalenonderwijs bevordert internationaal bewustzijn en samenwerking. Niet alleen bij leraren, maar ook bij leerlingen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en kijken graag verder dan hun neus lang is. Hoe eerder kinderen leren om het eigen land en de eigen cultuur in perspectief te zien, des te makkelijker hebben ze het later in het voortgezet onderwijs, tijdens hun studie en in een baan.
  • De basisschoolleeftijd is, naast de perfecte leeftijd voor het leren van een vreemde taal, dé leeftijd waarin het blikveld van een leerling verruimd kan worden.