Sportieve school

Ieder jaar worden er diverse schoolsport- toernooien georganiseerd. De kinderen kunnen hier onder begeleiding van een leerkracht en enthousiaste ouders aan deelnemen.
De activiteiten kunnen zowel onder schooltijd als na schooltijd plaatsvinden.
Wanneer de sportactiviteit onder schooltijd plaatsvindt, dan krijgen alleen de leerlingen die deelnemen hiervoor verlof. De Triangel wordt met recht een sportieve school genoemd.
Wij hebben als school sinds drie jaren de beschikking over een Krajicekveld en Multifunctioneel Court. Deze bieden onze leerlingen een extra speelgelegenheid.


Motorische remedial teaching (MRT)

MRT is gymnastiek die buiten de schooluren gegeven wordt aan een geselecteerde groep kinderen met problemen op het gebied van de motoriek. Doel is te voorkomen, dat de leerlingen problemen krijgen op school en/of daarbuiten (sport en spel). Een leerling kan verwezen worden naar de MRT door de schoolarts, vakleerkracht of fysiotherapeut.