Sportieve school

Ieder jaar worden er diverse schoolsport- toernooien georganiseerd. De kinderen kunnen hier onder begeleiding van een leerkracht en enthousiaste ouders aan deelnemen.
De activiteiten kunnen zowel onder schooltijd als na schooltijd plaatsvinden.
Wanneer de sportactiviteit onder schooltijd plaatsvindt, dan krijgen alleen de leerlingen die deelnemen hiervoor verlof. De Triangel wordt met recht een sportieve school genoemd.
Wij hebben als school sinds drie jaren de beschikking over een Krajicekveld en Multifunctioneel Court. Deze bieden onze leerlingen een extra speelgelegenheid.

 

Motorische remedial teaching (MRT)

Wat is MRT?

Motorische Remedial Teaching (MRT) is een benadering waarbij de vakdocent lichamelijke opvoeding (gym) een essentiële rol speelt in het helpen van kinderen met motorische problemen. In deze aanpak werkt de gymdocent nauw samen met kinderen om hun motorische vaardigheden te verbeteren en eventuele obstakels te overwinnen die ze kunnen ervaren tijdens sport en lichamelijke activiteit.

De gymdocent begint vaak met het observeren van het bewegingsgedrag van de kinderen tijdens gymlessen. Hierdoor kan hij of zij eventuele motorische problemen identificeren die de deelname aan activiteiten kunnen belemmeren. Vervolgens ontwikkelt de gymdocent aangepaste oefeningen en activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van specifieke motorische vaardigheden, zoals balans, coördinatie en kracht.

Tijdens de MRT-sessies geeft de gymdocent individuele begeleiding aan de kinderen, waarbij hij of zij hen aanmoedigt en ondersteunt om hun motorische vaardigheden te ontwikkelen. Dit kan variëren van eenvoudige balansoefeningen tot complexere bewegingspatronen, afhankelijk van de behoeften van elk kind.

Door middel van regelmatige en gerichte MRT-sessies kunnen kinderen met motorische problemen meer zelfvertrouwen opbouwen in hun bewegingsvaardigheden en beter deelnemen aan gymlessen en andere lichamelijke activiteiten. De gymdocent speelt hierbij een cruciale rol als begeleider en coach, waardoor kinderen met motorische uitdagingen de kans krijgen om hun volledige potentieel te bereiken en plezier te beleven aan bewegen.

Hoe doen we dit op de Triangel:

Op onze school hebben we een gestructureerde aanpak voor Motorische Remedial Teaching (MRT) om kinderen met motorische uitdagingen te ondersteunen. Twee keer per jaar, met behulp van de MQ-scan, screenen we alle leerlingen op motorische problemen. Dit gebeurt door de gymdocent, die de motorische vaardigheden van de kinderen observeert tijdens de gymlessen, en door de resultaten van de MQ-scan te analyseren. Op basis van deze screening worden kinderen geïdentificeerd die extra ondersteuning nodig hebben.

Na de screening worden de ouders geïnformeerd over de bevindingen tijdens een gesprek tussen de gymdocent, de groepsleerkracht en de ouders. Tijdens dit gesprek bespreken we specifiek waar de kinderen moeite mee hebben en wat de aanpak zal zijn om hen te helpen. Dit zorgt voor open communicatie en betrokkenheid van ouders bij het proces.

Gedurende het schooljaar worden MRT-lessen één keer per week gegeven aan de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze lessen worden gegeven door de gymdocent en zijn gericht op het verbeteren van specifieke motorische vaardigheden, zoals balans, coördinatie en kracht.

Na het tweede screeningsmoment vindt er een evaluatie plaats tussen de groepsleerkracht, ouders en gymdocent. Tijdens deze evaluatie bespreken we de voortgang van de kinderen en bekijken we of er verdere aanpassingen nodig zijn in de aanpak. Dit zorgt ervoor dat we continu de ontwikkeling van de kinderen monitoren en waar nodig bijsturen.

Door deze gestructureerde aanpak kunnen we kinderen met motorische uitdagingen effectief ondersteunen en ervoor zorgen dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op motorisch gebied als op sociaal-emotioneel vlak.