Jaarverslag

Hierbij het jaarverslag van 2021. Ik hoop dat u dit met plezier leest.
Belangrijke zaken van het afgelopen jaar worden regelmatig met de MR van De Triangel geëvalueerd.  U vindt in dit jaarverslag o.a. hoe de leerresultaten van de leerlingen waren en  welke beleidsvoornemens we hebben gerealiseerd. Wij beantwoorden daarmee aan een maatschappelijke ontwikkeling, die van scholen vraagt om zich (nog) nadrukkelijker te verantwoorden aan de ouders en verzorgers.

Indien u naar aanleiding hiervan vragen en/of opmerkingen heeft, ben ik van harte bereid hierover met u in gesprek te gaan.

Met vriendelijke groeten, Annet Frieser-Scholten, directeur