Leerlingeraad

Op onze school hebben leerlingen een stem!

We hebben op onze school een leerlingenraad. Het doel van de leerlingenraad is leerlingen te betrekken bij beslissingen om en rond de school. Verder proberen we leerlingen op deze wijze vertrouwd te maken met het democratisch proces in onze samenleving en leerlingen inspraak te geven en hen te leren gefundeerde meningen te verwoorden. Een leerlingenraad is een ideale werkvorm om vaardigheden te oefenen als discussiëren en “debatteren” op een assertieve en respectvolle manier .

In onze leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Uit iedere groep zit er één vertegenwoordiger in de leerlingenraad. Deze wordt democratisch gekozen d.m.v. een verkiezingscampagne in de afzonderlijke groepen.

De schoolleiding komt van tevoren in iedere bovenbouwgroep vertellen hoe een en ander in zijn werk gaat: het waarom en hoe van een leerlingenraad en hoe je een verkiezingsprogrammaatje schrijft. De leerlingen die in de raad zitten, moeten regelmatig hun groep betrekken bij wat er allemaal gebeurt en reilt en zeilt in de leerlingenraad.