sociaal-emotionele ontwikkeling/veiligheid

Een school moet investeren in een veilig klimaat waarin kinderen met plezier kunnen leren. Een kind moet zich gerespecteerd en aanvaard voelen door zowel de leerkracht als de leerlingen. Op de Triangel vinden wij het een voorwaarde dat kinderen zich op school veilig en geborgen voelen. Pas als kinderen zich veilig voelen, komen ze tot leren.

Op een veilige school vertrouwen de leerlingen elkaar en weten ze waar de grens ligt tussen plagen en pesten en komen ze voor elkaar op. Op de Triangel wordt er gewerkt volgens de uitgangspunten van ‘Kom op voor Jezelf’. Dit houdt in dat kinderen geleerd wordt aan te geven wanneer iets niet goed gaat, zelf proberen iets op te lossen en daarna met hulp van de leerkracht.

Tevens wordt de sociale veiligheid van leerlingen periodiek gemeten.

In dit protocol wordt beschreven wat de Triangel doet om ervoor te zorgen dat wij alle leerlingen een veilig klimaat kunnen bieden. Dit protocol beschrijft zowel het preventief als curatief beleid en is een groeidocument. De komende jaren zal dit protocol verder vormgegeven gaan worden op de Triangel.

Onze antipestcoördinatoren zijn onze intern begeleiders; Ellen Busschers, Tessa Egbertsen en Karin ter Haar.

Anti pestbeleid 5 sept 23
Sociale veiligheid 5 sept 23