PRIVACY

De privacy van onze leerlingen, ouders en leerkrachten is erg belangrijk voor ons.
We hebben hiervoor verschillende procedures. Hier vindt u onder andere Privacyverklaring_Scholen.pdf en Procedure meldplicht datalekken School.pdf.
Ouders/verzorgers geven binnen Parro aan waar zij toestemmingen voor geven.
Wordt er niets ingevuld, dan hanteren wij de regel dat er geen toestemming gegeven is.

HOE REGELT STICHTING KOE DE PRIVACY? 

De nieuwe privacywet AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en stelt strengere eisen aan het verwerken van persoonsgegevens dan tot nu toe het geval was. Stichting KOE verwerkt persoonsgegevens van al haar leerlingen. Wij vinden een goede en zorgvuldige verwerking van groot belang en voldoen aan de eisen die de AVG aan ons stelt.

Op https://www.koe-enschede.nl/Privacy vindt u meer informatie over hoe wij omgaan met de privacywet en onze privacyverklaring.