Logopedie op school aanwezig

Bij logopedie gaat het om de mondelinge communicatie: spreken, horen, denken en begrijpen. Goed communiceren is een belangrijk middel om contact te maken met anderen. Soms zijn er problemen in de communicatie.

Basisschool de Triangel wijst ouders of verzorgers op signalen die kunnen wijzen op een mogelijke belemmering in de taal-/spraakontwikkeling.

Mochten er vanuit school zorgen zijn om een van de onderstaande punten, dan zal de groepsleerkracht met u in gesprek gaan. Hierin kan advies gegeven worden over te gaan tot een logopedische screening bij uw kind. De leerkracht kan u adressen aanreiken van verschillende erkende logopedistes in Enschede.

Mocht u zelf een of meer van onderstaande signalen bij uw kind signaleren, dan kunt u hierover in gesprek gaan met de groepsleerkracht.

* Taal (o.a. zinsbouw, begrijpen van taal, woordenschat, geheugen)
* Spraak (o.a. uitspraak van klanken, verstaanbaarheid, vloeiendheid)
* Stem (o.a. heesheid)
* Mondgewoonten ( o.a. duim – of speen zuigen en mond ademen)
* Mondmotoriek
* Gehoor

De Triangel werkt nauw samen met Logopedie Direct. Logopedie Direct is o.a. gevestigd aan de S.L. Louwesstraat 21 (bij Fyon in het gebouw).
Voor meer informatie kunt u terecht op de website; Logopedie Direct.

Christa te Winkel MSc, logopedist, behandelt twee ochtenden per week (maandag en donderdag) leerlingen onder schooltijd op onze school. De aanwezigheid van een ouder/verzorger is dan verplicht.
Er is, met goedkeuring van ouders, overleg tussen de logopediste en de leerkracht/IB-er over de taal/spraak ontwikkeling van de leerlingen. Dit om de ontwikkelingskansen nog verder te vergroten.

Voor de logopedische behandelingen onder schooltijd is een verwijzing nodig van een (huis)arts.
Logopedie zit in het basispakket en wordt vrijwel altijd geheel vergoed door uw zorgverzekeraar.