Onze identiteit

De Triangel is een Katholieke school. Wij willen een school zijn waar iedereen zich thuis voelt.
Wij leren kinderen verantwoordelijk te zijn en zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen gedrag.
De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in ons onderwijs. Dit komt tot uiting in onze 5 kernwaarden die centraal staan binnen onze school. Namelijk:

VERTROUWEN & GELOVEN

‘Wacht niet op een mooie dag, maak er een’
Elke dag biedt kinderen nieuwe kansen. Wij willen kinderen leren om te gaan met tegenslagen en geluk. Een kind mag er op vertrouwen dat er mensen zijn op wie het terug kan vallen. Daarnaast wordt het aangemoedigd voor een ander klaar te staan. Wij geloven dat iedereen een bijdrage kan leveren om iets ten goede te veranderen.

RESPECT

‘Ga met anderen om, zoals je wilt dat anderen met jou omgaan’ Wij willen kinderen leren respectvol om te gaan met hun omgeving, dat zij zich leren verplaatsen in een ander.

LIEFDE

‘Niemand is ooit arm geworden door te geven’
Van geven word je gelukkig. Materieel en bovenal immaterieel. Dit willen we kinderen bewust laten worden en laten ervaren.

MENSWORDING

‘Het mooiste wat je kunt worden is jezelf’
Elk kind is anders en hoeft niet alles even goed te kunnen, iedereen heeft talenten.
We doen een beroep op het doorzettingsvermogen van kinderen en willen hen meegeven dat elk kind bijzonder is, dat ze zichzelf mogen zijn.

VEILIGHEID

‘Liefde en grenzen maken van kinderen fijne mensen’
Ervaring leert dat een kind gemakkelijker leert als het zich thuis voelt op school. Wij benaderen kinderen vanuit een positieve houding en willen er aan werken dat dat zij hun mogelijkheden ontdekken en zich verder ontplooien.