Kinderfysiotherapeuten binnen De Triangel

screening in de groepen 2

Onlangs is er een samenwerking gestart tussen De Triangel en twee kinderfysiotherapeuten van Fyon Fysiotherapie Oost Nederland.
Een dagdeel in de week zijn zij werkzaam op basisschool De Triangel, om daar kinderen met problemen in de fijne motoriek en/of schrijfmotoriek te behandelen.
Zij zullen tijdens dit dagdeel kinderen met problemen in de fijne motoriek en/of schrijfmotoriek behandelen (met toestemming van ouders).

Daarnaast zullen zij mee kijken in groepen met als doel preventie en ondersteuning t.a.v. de fijne motoriek.
We hopen als school op deze manier motorische problemen nog eerder te signaleren, met name met het oog op het schrijf motorische proces in groep 3.Goed aanleren is tenslotte efficiënter dan remediëren.

Hierbij is er intensief contact met de leerkrachten en de intern begeleiders om de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen.
Wanneer nodig wordt er contact opgenomen met u als ouder(s)/verzorger(s) en worden tips en adviezen gegeven aan de desbetreffende leerkracht.

Ook kunt u kijken op: http://www.fyon.nl/