Kinderfysiotherapeuten binnen De Triangel

screening in de groepen 2

Onlangs is er een samenwerking gestart tussen De Triangel en twee kinderfysiotherapeuten van Fyon Fysiotherapie Oost Nederland.

Een dagdeel in de week zijn zij werkzaam op basisschool De Triangel, om daar kinderen met problemen in de fijne motoriek en/of schrijfmotoriek te behandelen.
Zij zullen tijdens dit dagdeel kinderen met problemen in de fijne motoriek en/of schrijfmotoriek behandelen (met toestemming van ouders). 

Daarnaast zullen zij mee kijken in groepen met als doel preventie en ondersteuning t.a.v. de fijne motoriek.
We hopen als school op deze manier motorische problemen nog eerder te signaleren, met name met het oog op het schrijf motorische proces in groep 3.Goed aanleren is tenslotte efficiënter dan remediëren.

Binnen school hebben wij ook Letters in Beweging.
Wat is  Letters in Beweging en voor wie? 
Letters in Beweging is bedoeld voor kleuters van ongeveer 5 tot 7 jaar die een steuntje in de rug kunnen krijgen bij het ontwikkelen van een beter ‘lettergevoel’. Tijdens de groepslessen leren we je kind op speelse wijze meer over letters. We stellen doelen op om het fonemisch bewustzijn van je kind te ontwikkelen en om het voorbereidend schrijven te verbeteren. Dat doen we in combinatie met bewegingsvormen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kleuters daar erg behoefte aan hebben.

Hierbij is er intensief contact met de leerkrachten en de intern begeleiders om de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen.
Wanneer nodig wordt er contact opgenomen met u als ouder(s)/verzorger(s) en worden tips en adviezen gegeven aan de desbetreffende leerkracht.

Ook kunt u kijken op: http://www.fyon.nl/