Dyslexie

Het belangrijkste kenmerk van dyslexie is dat er een hardnekkig probleem is bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau.

Dyslexie heeft ook invloed op de studievaardigheden en het vermogen om te structureren/ordenen.

Wij helpen de kinderen met dyslexie door:
-veel extra oefening in het (technisch) lezen
-inzet van de methode Kurzweil. Dit is een speciaal computerprogramma waarmee leerlingen met ernstige en hardnekkige lees-, spelling- en/of schrijfproblemen hun talenten kunnen ontplooien. 


Algemene kenmerken dyslexie zie: http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/herkennen-van-dyslexie/