Digitale geletterdheid is een integraal onderdeel van ons onderwijs, waarbij we streven naar een structurele en verrijkende leerervaring voor al onze leerlingen. Deze aanpak verbreedt niet alleen hun kennis, maar stimuleert hen ook om verder te kijken dan hun directe omgeving. Ons doel is dat leerlingen bij het verlaten van onze school, een solide basisniveau van digitale geletterdheid hebben bereikt. Hierdoor worden ze in staat gesteld om kritisch, ethisch en actief te functioneren in een wereld die doordrenkt is met media en digitalisering. Deze benadering geeft onze leerlingen de nodige vaardigheden en inzichten om met verantwoordelijkheid en succes de uitdagingen van de moderne samenleving aan te gaan.