De rode draad:

Doorgaande lijn in de groep voor talentvolle kinderen

De Rode draad op De Triangel is een doorgaande lijn met een extra aanbod voor onze talentvolle leerlingen van groep 2 t/m groep 8. Kinderen die niet geselecteerd zijn voor de Deltagroep, maar toch de behoefte hebben aan meer uitdaging/verdieping, krijgen naast hun gewone werk opdrachten aangeboden in de klas, die deze uitdaging en verdieping bieden. We zetten hierbij in op hogere denkvaardigheden volgens de Taxonomie van BLOOM en het bevorderen van een groeimindset.
Hoge Cito scores, een goede werkhouding en brede belangstelling zijn een voorwaarde om mee te doen in de Rode draad. Per periode of per leerjaar wordt bekeken of een leerling het pluswerk (nog) aan kan. We gebruiken hierbij ook een observatie-instrument DHH ( Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid)