Intern arrangement

Wanneer blijkt dat de basisondersteuning niet voldoende aansluit bij wat uw kind nodig heeft, wordt, in overleg met u, de orthopedagoog van het Steunpunt Zorg van K.O.E. benaderd. Er zal dan gekeken worden naar de onderwijsbehoeften van uw kind. Eén van de mogelijkheden is om een intern arrangement aan te vragen. Dat wil zeggen dat uw kind extra ondersteuning door onze onderwijsassistent krijgt of bekostiging van passend lesmateriaal vanuit het samenwerkingsverband.

Heeft uw kind extra zorg nodig? De Triangel zal streven naar het vinden van een passend arrangement. De aanvraag en het vaststellen van de inhoud van het arrangement gaat via het Steunpunt van K.O.E. De arrangementen vinden plaats in het kader van Passend onderwijs.