Opleiden in de school

Opleiden in de school is een concept binnen het opleiden en begeleiden van studenten van de Pabo Saxion APO Hengelo/Deventer. Het betreft een samenwerkingsverband met een basisschool hetgeen vastgelegd is in een convenant tussen de opleidingsschool en de opleiding (de Pabo).

De Triangel werkt samen met studenten van Saxion Academie Pedagogiek en Onderwijs. Wij bieden structureel, gedurende twee dagen per week, een werk-leerplek voor studenten uit verschillende leerjaren. De vierdejaars studenten, de LIOers, zitten in het laatste jaar van hun studie en vormen samen met een ervaren teamlid een groep.

De studenten worden begeleid door Sascha Voogsgerd en Chantal Klieverik, zij zijn de schoolopleiders van  de Triangel. Naast periodieke lesbezoeken houden zij voortgangsgesprekken met de studenten en organiseren zij ontwerp-ateliers waarin onderwijskundige thema's met de studenten worden besproken.

De schoolopleider volgt met de mentoren het opleidingsproces van de studenten en werkt hierbij samen met de instituutsopleider vanuit Saxion.