Schooltijden

Basisschool de Triangel werkt met het continurooster gebaseerd op het vijf gelijke dagenmodel.

De lesuren zijn als volgt:

Voor alle groepen op het hoofdgebouw: Iedere dag van 8.30 u. tot 14.15 uur
Voor alle groepen op de dependance: Iedere dag van 8.25 u. tot 14:10 uur,  kleutergroepen vrijdags tot 12.00 uur.

Hoe laat op school

Alle leerlingen mogen om 08.20 uur op school aanwezig zijn. Vanaf dat moment is er toezicht op het speelplein. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen vanaf 5 minuten voor schoolbegin naar binnen.

Dependance: alle kleutergroepen en de groepen 3 zitten op de dependance en mogen vanaf 08.15 uur naar binnen.

Pauze en buitenspelen

Om het aantal groepen gespreid buiten te laten spelen, handhaven we de volgende pauzetijden:

Van 10.15 - 10.30 uur en van 10.50 uur - 11.05 uur. Het buitenspeeltijdstip is voor een deel van de groepen van 11.45 - 12.15 uur en voor een ander deel van 12.45 - 13.15 uur.

De kleuters eten en spelen buiten op een door de leerkracht gekozen moment

Eten en drinken

Op basisschool de Triangel willen wij graag dat u uw kind(eren) zoveel mogelijk gezonde producten meegeeft naar school. Dit geldt voor de beide pauzes. Bij voorkeur nemen de kinderen een beker i.p.v. een pakje mee evenals een broodtrommel voor de lunch. Er is een mogelijkheid om melk – en yoghurt-producten koel te bewaren.

In de schoolgids van basisschool de Triangel vindt u een overzicht van wat we gezonde producten noemen.