Mission Statement

Denk groot en ga ervoor! Dat is onze drive op de Triangel. We zetten alles op alles om het beste uit het kind te halen. We gaan uit van gestructureerd en resultaatgericht onderwijs. In een veilige omgeving waar het kind zich prettig voelt en waar elke dag met veel enthousiasme wordt gewerkt. .


Onze ideologie

We geloven in talenten. We geloven in het feit dat ieder kind uniek is. We geloven in ieder kind. We geloven dat het kind alleen maar tot zijn recht komt in interactie met de juiste omgeving en met de ander. Ieder kind is belangrijk! In elk kind zit een bron van excellentie - de kunst is deze aan te boren! Door het kind en door onze school. “De Triangel, waar groot denken klein begint”.

Wij willen elk kind begeleiden en coachen in zijn of haar ontwikkeling op gebied van kennis en vaardigheden, sociale en persoonlijke ontwikkeling, waarbij we het kind voorbereiden op de internationale samenleving van de toekomst. In ons onderwijs stellen wij het volgende centraal:

Competentie: We geven ieder kind het gevoel dat het iets kán! Autonomie: Kinderen krijgen de gelegenheid zelf keuzes te maken. Relatie: We overtuigen de kinderen ervan dat wij geloven in hun mogelijkheden. De relatie leerkracht-leerling wordt gekenmerkt door vertrouwen.

Hoe doen we dat?

We geven u een paar voorbeelden van wat u ziet bij een bezoek aan onze school:

  • Passend en kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen doordat leerkrachten lessen geven aan de hand van het EDI (Expliciete Directe Instructie) model.
  • VVTO Engels vanaf groep 1.
  • Heterogene groepen in de onderbouw.
  • Werken met Ipads en Chromebooks in alle groepen.
  • We gebruiken moderne, aantrekkelijke onderwijsmethodes, ondersteund met digitale schoolborden en software voor de computer.
  • We hebben een Technolab waar kinderen kennis maken met de nieuwste technologieën en middelen. Kinderen worden zo voorbereid op beroepen waar wij het bestaan nog niet van kennen. 

Kortom, de Triangel focust zich op het onderwijs van de toekomst!