Schakelklas

Heeft een kind een taalachterstand dan kan het een schooljaar lang intensief taalonderwijs krijgen. Deze taalondersteuning wordt aangeboden in de zogeheten schakelklassen. Kinderen uit groep 2, van verschillende scholen uit de wij kunnen deelnemen aan de schakelklas.

De lessen zijn gericht op intensief taalonderwijs in een kleine setting van maximaal 12 kinderen. De kinderen gaan drie ochtenden per week naar de schakelklas. De overige dagdelen gaan de kinderen naar de eigen kleutergroep. De kinderen zitten voor een periode van één jaar in een schakelklas. De aan aanmelding gebeurt door de school waarop uw kind zit. Uiteraard gaat dit in overleg en met instemming van ouders. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de schakelklas. De schakelklas zit gevestigd in de dependance van De Triangel.