Missie en visie

Denk groot en ga ervoor! Dat is onze drive op de Triangel. We zetten alles op alles om het beste uit het kind te halen. We gaan uit van gestructureerd en resultaatgericht onderwijs. In een veilige omgeving waar het kind zich prettig voelt en waar elke dag met veel enthousiasme wordt gewerkt. We dagen het kind uit zichzelf te ontwikkelen, plezier te hebben en te stralen. Elke dag zetten we nieuwe stappen op weg naar de toekomst. Want met een beetje lef en durf kun je ver komen.
Je maakt het waar op de Triangel waar groot denken klein begint.

Wij willen elk kind begeleiden en coachen in zijn of haar ontwikkeling op gebied van kennis en vaardigheden, sociale en persoonlijke ontwikkeling, waarbij we het kind voorbereiden op de internationale samenleving van de toekomst. In ons onderwijs stellen wij het volgende centraal:

Competentie: We geven ieder kind het gevoel dat het iets kán! Autonomie: Kinderen krijgen de gelegenheid zelf keuzes te maken.Relatie: We overtuigen de kinderen ervan dat wij geloven in hun mogelijkheden. De relatie leerkracht-leerling wordt gekenmerkt door vertrouwen.

Hoe doen we dat?

We geven u een paar voorbeelden van wat u ziet bij een bezoek aan onze school:

  • Passend en kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen doordat leerkrachten lessen geven aan de hand van het EDI (Expliciete Directe Instructie) model.
  • VVTO Engels in alle groepen.
  • Pilot Heterogene groepen in de onderbouw.
  • Werken met Ipads en Chromebook in alle groepen.
  • We gebruiken moderne, aantrekkelijke onderwijsmethodes, ondersteund met digitale schoolborden en software voor de computer.