Plusklas/hoogbegaafdheid

De Triangel zet zich in om passend en uitdagend onderwijs voor alle leerlingen te realiseren. In onze Deltagroepen (plusklas) worden deze (hoog)begaafde leerlingen voorzien in hun onderwijsbehoeften.
De basisstof van het reguliere onderwijs biedt vaak te weinig uitdaging en hierdoor kunnen deze (hoog)begaafde leerlingen zich niet optimaal ontwikkelen. De Deltagroepen zijn gecreëerd om deze (hoog)begaafde leerlingen te voorzien van een breed onderwijsaanbod.

Werkwijze:

We bieden verdiepings- en verrijkingsstof aan, aansluitend bij de belevingswereld en interesses van de leerlingen. Het onderwijsaanbod moet aanzetten tot leren, waarbij we gebruik maken van de zone van de naaste ontwikkeling.

We bieden binnen de plusklas onderwijs aan, waarbij wordt gewerkt vanuit lagere denkordes naar hogere denkniveaus (Taxonomie van Bloom). Leerlingen gebruiken hierbij hun specifieke talenten.
We leren hoe de leerlingen kennis kunnen verwerven, verwerken en plannen. We begeleiden het proces van het leren leren waarbij fouten maken mag, zelfs moet! Het belangrijk is dat ze zich cognitief leren inspannen en doorzetten wanneer het nodig is.

Een ander aspect is de bepaling of een leerling beschikt over een ‘fixed of growth mindset’. (Carol Dweck). Een fixed mindset belemmert de leerling in zijn of haar ontwikkeling, een growth mindset stimuleert deze juist.
Het streven is dat deze leerlingen gaan beschikken over een growth mindset.

Als laatste voorzien de Deltagroepen in de onderwijsbehoefte van het omgaan met ontwikkelingsgelijken. Door in aanraking te komen met ontwikkelingsgelijken merken ze dat ze niet de enige zijn en hierdoor ervaren de (hoog)begaafde leerlingen steun aan elkaar en leren ze met elkaar.