Schoolplan 2019-2023

Hier vindt u het Schoolplan 2019-2023 van onze school.
* In het jaarplan staat dat we met de methode Faqta werken. Met ingang van schooljaar 2021-2022 zijn we overgestapt op de Methode Naut-Meander-Brandaan versie 2.