Autisme

Is er sprake van een stoornis op het gebied van autisme? Dan bieden we de mogelijkheid om uw kind specialistische begeleiding te geven door een hiervoor opgeleide begeleider. Zij is afkomstig van een organisatie die onderwijs en begeleiding aan leerlingen met een beperking, met name op het gebied van autisme, verzorgt.

Heeft uw kind extra zorg nodig? De Triangel zal streven naar het vinden van een passend arrangement. De aanvraag en het vaststellen van de inhoud van het arrangement gaat via het Steunpunt van K.O.E. De arrangementen vinden plaats in het kader van Passend onderwijs.