De medezeggenschapsraad

Bij de Triangel bestaat de MR uit zeven leden, drie ouders en drie leerkrachten. De directeur is adviserend lid. In de MR praten ouders en Leerkrachten op beleidsniveau mee over de inhoud en de organisatie op de Triangel. Als ouder of leerkracht bent u van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Wilt u iets aan de medezeggenschapsraad voorleggen? Neem dan contact op met MR De Triangel