Privacy

De privacy van onze leerlingen, ouders en leerkrachten is erg belangrijk voor ons. 
We hebben hiervoor verschillende procedures. Hier vindt u onder andere Privacyverklaring_Scholen.pdf en Procedure meldplicht datalekken School.pdf.
Ouders/verzorgers geven binnen Social Schools aan waar zij toestemmingen voor geven.
Wordt er niets ingevuld, dan hanteren wij de regel dat er geen toestemming gegeven is.