KOE 10-daags en Techno Challenge de Triangel!

Vandaag, 9 maart 2020, is de KOE 10-daagse van start gegaan!

Ergens deze dag heeft  elke school de KOE 10-daagse afgetrapt  met het laten zien van een promofilmpje. 

4000 Kinderen die op één dag één missie hebben gekregen! 

Het filmpje kent een grote component dat voor iedereen gelijk is: 
· aandacht voor het merk KOE; 
· aandacht voor Kans voor een Kind. 
Daarnaast is voor onze  school een apart stukje opgenomen door de presentator, waarbij hij zich specifiek richt op de activiteiten/activiteiten van onze  school. Hiermee zijn de kinderen direct aangesproken zich voor 200% in te zetten voor de KOE-missie via onze  acties.  
 
Ook heeft  de presentator Willian in de film aan iedere  leerkracht gevraagd  een “ powerbandje’  uit te delen.  Als afsluiting werd er in alle groepen  er een ‘powerkreet’ geoefend die  we  tijdens de KOE 10-daagse gebruiken en met name ook bij de aftrap van de sponsorloop komende donderdag.
 
Goede doel 
KOE heeft zich voor een aantal jaren verbonden aan het goede doel: St. Kans voor een Kind. Deze Twentse stichting vervult individuele wensen van kinderen uit Twente die het niet gemakkelijk hebben door een lichamelijke of psychische ziekte ofwel door sociale of maatschappelijke omstandigheden. Hiermee voldoet deze stichting ons inziens aan de criteria die wij als KOE hieraan gesteld hebben, namelijk dat het goede doel: 
· uitvoering geeft aan de missie van KOE en daarmee bijdraagt aan de Enschedese samenleving; 
· leerlingen, ouders, medewerkers - iedereen die we betrekken bij de KOE 10-daagse -stimuleert om waanzinnig hun best te doen; 
· breed gedragen wordt. 
 
Het thema van onze KOE 10-daagse  op de Triangel is Connect-it. We verbinden technologie aan kunst.

We hebben voor de komende twee weken diverse activiteiten georganiseerd.
Zo is er in alle groepen een workshop geregeld op locatie. 
 
Groep 1 en 2: Workshop Het schilderij dat leefde 
Groep 3 en 4: Workshop Meubelmakers 
Groep 5 en 6: de workshop levende lijnen 
 
Groepen 1 en 2: Thema Energie.
Groepen 3 en 4: Thema zwaartekracht. 
Groepen 5 en 6: Thema zweefvliegtuig of planeten.
Groepen 7: Logo ontwerpen.
 
Vrijdag 13 maart: Open Huis  van 17.00-19.00 uur.
 
Donderdag 19 maart is de sponsorloop; er wordt een  estafette gelopen met als doel een  groepsschilderij dat tijdens de estafette wordt gemaakt.  Hierover volgt nog nadere informatie.
 
Op vrijdag 20 maart zal er van  14.00 uur tot 14.30 uur een  kijkmoment op school zijn voor de ouders en hun kinderen. 
De kleutergroepen leggen het gemaakte werk op de tafels van de kinderen; de ouders kijken in de klas. 
Op het hoofdgebouw  wordt alles centraal in de hal neergezet, zodat ouders hier kunnen kijken met hun kind. Ook de gemaakte schilderijen van de sponsorloop zullen dan te bewonderen zijn. 
 

We gaan voor een succesvolle en fijne KOE 10-daagse!